Oferta Tip- casnici piata concurentiala

Ofertă Tip – Casnici piata concurentiala

S.C. Mehedinti Gaz S.A. cu sediul in Drobeta Turnu Severin, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 95B, posesoare a Licenței de furnizare nr. 1875 din 23.10.2013 prezintă următoarea ofertă tip pentru clienții finali racordați în sistemul de distribuție din municipiul Drobeta Turnu Severin

 1. Data întocmirii ofertei 01.04.2021;
 2. Pretul ofertei este valabil din data de 01.07.2021 până în data de 31.12.2021
 3. Obiectul contractului fiind furnizarea gazelor naturale cu serviciul de transport, depozitare și distribuție inclus;
 4. Durata contractului 1 an;
 5. Condiții de plată–în termen de 15 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu termen de grație 10 zile calendaristice;
 6. Penalități – 0,02% pe zi de la data scadentă a facturii;
 7. Garanții – în cazul depășirii termenului scadent de mai mult de două ori se va depune o garanție ce va acoperi 60 de zile din consumul mediu anual;
 8. Transmiterea facturii – cu poșta si electronic;
 9. Prețul de furnizare conform cu tabelul– fără T.V.A. și acciză
 10. Solicitarea Ofertei-tip se considera acceptata prin semnarea contractului de furnizare gaze naturale;
 11. Documente necesare la incheierea contractului de furnizare: C.I. in cazul persoanelor fizice si C.I.F. in cazul persoanelor juridice;
 12. Condiții de încetare a contractului:
 • prin ajungerea la termen, în situația în care a fost încheiat pentru o perioadă determinată și intenția de neprelungire a Contractului este notificată cu minim 30 (treizeci) de zile calendaristice înaninte de termenul stabilit pentru încetarea prin expirare a Contractului;
 • dacă părțile nu reușesc să ajungă la un acord în legătură cu modificarea prestațiilor, datorate modificărilor de circumstanțe;
 • în cazul declanșării procedurii falimentului Cumpărătorului, printr-o hotărâre judecătorească;
 • dacă forța majoră se desfășoară pe o perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile și Părțile nu agreează altfel;
 • în caz de consum fraudulos;
 • oricare dintre părţi are dreptul de a denunţa prezentul Contract unilateral în condiţiile transmiterii unei notificări prealabile scrise, cu cel puţin 21 (douăzecişiuna) de zile calendaristice anterior momentului la care se doreşte încetarea acestuia;
Pentru clienții  casnic de gaze naturaleTarif fărăT.V.A.Tarif cuT.V.A.
Clienți finali racordați în sistemul de distribuțieLEI/MWhLEI/MWh
C.1 cu un consum anual mai mic sau egal cu 280 MWh  145,00172,55

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.