Clauze Contractuale

Principalele clauze ale contractului de furnizare

 Principalele clauze ale contractului de furnizare sunt:

1. descrierea identităţilor părţilor contractante;

2. serviciile oferite – obiectul contractului, calitatea serviciilor oferite, termenul de începere a derulării contractului;

3. condiţii de desfăşurare a activităţii de furnizare negociată a gazelor naturale;

4. mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate preţurile/tarifele aplicabile;

5. condiții de facturare şi termenul de plată, garanţii;

6. durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de întrerupere a serviciilor şi a contractului;

7. drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, răspundere contractuală;

8. eventualele compensaţii/despăgubiri şi modalitatea de rambursare aplicabilă în cazul nerespectării calităţii serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte şi realizate cu întârziere;

9. modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor în conformitate cu prevederile procedurilor de soluţionare a plângerilor;

10. informaţii privind drepturile clienţilor, inclusiv privind soluţionarea plângerilor şi toate informaţiile anterior menţionate sa fie comunicate în mod clar prin intermediul facturilor sau pe paginile de internet ale acestor operatori economici.

Anexate ale contractului de furnizare a gazelor naturale sunt:

A. Anexa 1 – locurile de consum, pretul, prognoza cantității de gaze naturale furnizate, graficul de consum a cantităților de gaze naturale contractate, notificari;

B. Anexa 2 – Protecția datelor cu caracter personal,

C. Anexa 3 – Nota de informare.

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.
Stimați consumatori,ca urmare a creșterii spectaculoase a prețului de achiziție al gazelor naturale pe bursa internațională de marfuri, am fost nevoiți sa va comunicam aceasta creștere direct proporționala cu prețul de achizitie, ceea ce, evident, ca se reflecta si in pretul final la consumator.
Cu toate acestea, MH Gaz, vine in întâmpinarea clienților săi, continuând sa suporte costurile in favoarea abonatilor, si revenind in cel mai scurt timp la ultimele notificări transmise din data de 11.10.2021.

Menționam ca, in pofida variabilității si imprevizibilității preturilor gazelor naturale la nivel european, MH Gaz este de partea consumatorilor din Drobeta Turnu Severin, si va face toate eforturile posibile in interesul acestora urmând sa revină cu noi comunicări de preț in cel mai scurt timp.

Va mulțumim,

MehedintiGaz