Alte informatii

Alte informatii

Principalele acte normative care reglementează domeniul energiei electrice și al gazelor naturale, relevante pentru clienții finali

1. Forma consolidată a LEGII nr. 123/2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 485 din 16 iulie 2012 la data de 12 septembrie 2016 este realizată prin includerea tuturor modificărilor și completărilor aduse de către : RECTIFICAREA nr. 123 din 10 iulie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 iunie 2014; LEGEA nr. 117 din 11 iulie 2014; LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014; LEGEA nr. 174 din 16 decembrie 2014; LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 28 iunie 2016.

2. Legea nr. 26/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei Data: 23.03.2020 MO 242/24.03.2020

3. Legea nr. 202/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. MO 647/25.07.2018

4. Legea nr. 171/2018 privind aprobarea OUG 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. MO 611/17.07.2018.

5. Ordinul nr. 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final

6. Ord. 42 /2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali Data: 19.12.2012. MO 875/ 21.12 2012

7. Ord. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Data: 10.05.2018. MO 462/5.06.2018.

8. Ord.96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de gaze naturale.

9. Ord.122/24.06.2019 privind stabilirea venitului anual pentru anul 2019 si aprobarea preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale incepind cu data de 1 iulie 2019.

10. Ord.179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

11. Ord. 18/2021pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale217/2018

12. Ord. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale

13. 27/2020

Legislatia se poate descarca de pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei <aici>

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.
Stimați consumatori,ca urmare a creșterii spectaculoase a prețului de achiziție al gazelor naturale pe bursa internațională de marfuri, am fost nevoiți sa va comunicam aceasta creștere direct proporționala cu prețul de achizitie, ceea ce, evident, ca se reflecta si in pretul final la consumator.
Cu toate acestea, MH Gaz, vine in întâmpinarea clienților săi, continuând sa suporte costurile in favoarea abonatilor, si revenind in cel mai scurt timp la ultimele notificări transmise din data de 11.10.2021.

Menționam ca, in pofida variabilității si imprevizibilității preturilor gazelor naturale la nivel european, MH Gaz este de partea consumatorilor din Drobeta Turnu Severin, si va face toate eforturile posibile in interesul acestora urmând sa revină cu noi comunicări de preț in cel mai scurt timp.

Va mulțumim,

MehedintiGaz